Topic: Monuments & Memorials

Topic type:

Commemorative Stone, Cnr Arawa & Fenton Streets

Ngati Whakaue Stone, Te Reo Inscription

TE KOHATU NEI

NA TE NAERA TE HOUKOTUKU RAUA KO

TE RT. REV. F.A. BENNETT L. TH.

PIHOPA O AOTEAROA

I WHAKATAKOTO HEI MAUMAHARA I TE WAIRUA

RANGATIRA OF NGA RANGATIRA ME NGA HAPU O

NGATI WHAKAUE O OHINEMUTU

NA RATOU RA I TE TAU 1880

I WHAKATAKOTO TE PUTAKE HEI WHAKATAU

I TE TAONE O ROTORUA

A KA HOATU HOKI E RATOU HE WHENUA HAEI RAHUI

MO TE KATOA MO NGA MAHI MATAURANGA, TOKO O

TE ORA, MAHI NGAHAU, MAHI NGAWHA A WAAHI

MAHI HOKI NO TE KAUNIHERA HEI ORANGA MO NGA

TANGATA O ROTORUA ME AOTEAROA KATOA

I WHAKATAKOTOTIA 8 O NGA RA O HEPETEMA

1939

 

At the base of the Stone is the English translation  

Ngati Whakaue Stone 

Inscription Reads : This stone is laid by Te Naera Te Houkotuku assisted by the Rt. Rev. F.A. Bennett L. Th. Bishop of Aotearoa, commemorates the noble spirit and generosity of the Chiefs and members of Ngati Whakaue tribe of Ohinemutu who in 1880 in meetings assembled laid the foundation for the establishment of the town of Rotorua and provided therein public reserves for education, health, recreation, thermal and municipal purposes for the benefit of the people of Rotorua and New Zealand in general.

Laid 8th September 1939.

The stone was temporarily moved while the upgrade of the Municipal Building and Convention Centre took place. The smaller plaque represents the relocation and dedication of the monument on March 10, 1999. Bishop Manu Bennett

Discuss This Topic

There are 0 comments in this discussion.

join this discussion